Thema-avonden

Workshop/themabijeenkomst “Samen Sterk tegen Pesten”

Doelgroep
voor docenten, ouders, trainers, begeleiders, jongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen / jongeren samenkomen.

Opzet:
Samen met de aanvrager wordt een programma samengesteld. De omvang van een bijeenkomst varieert van 1,5 tot 3 uur.

Onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn:

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Welke rollen zijn er bij pesten?
 • Wat zijn de signalen bij pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Hoe vaak komt pesten voor en waar?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat kan ik doen om pesten te bestrijden?
 • Hoe ziet weerbaar gedrag er uit?
 • Rol van de ouder
 • Rol van de school

Er wordt gewerkt met presentaties, opdrachten, discussie en casussen.
Sta Sterk Coaching maakt in overleg met u een passend en afwisselend programma.

Heeft u interesse bel of mail stasterkcoaching@gmail.com