Overige info

Sta Sterk Trainingen en Stevige Stap  in groepsverband

De kosten bedragen 350 euro (inclusief 21% BTW).
Inbegrepen zijn:

  • intakegesprek (=gratis)
  • 10 bijeenkomsten van 75 minuten
  • 2 ouderavonden
  • materialen & werkboek

Individuele Sta Sterk Training / Stevige Stap

Dit is een training op maat. Vaak zijn er 6-8 bijeenkomsten nodig.
De kosten bedragen 60 euro per sessie (inclusief 21% BTW). Inbegrepen zijn:

  • intakegesprek (=gratis)
  • materialen & werkboek

Workshops / Themabijeenkomsten

De kosten worden in overleg met de opdrachtgever (en rekening houdend met specifieke wensen) bepaald.

Adoptiefonds

Wij willen graag dat het voor ieder kind mogelijk is om de Sta Sterk training te kunnen volgen. De stichting omgaan met pesten heeft een adoptiefonds, dat bestaat uit bijdragen van vrienden van de Stichting Omgaan met Pesten. Het fonds is bestemd voor deelnemers van de sta sterk training die niet in staat zijn de kosten voor de training zelf te voldoen. De ouders kunnen dan een tegemoetkoming van 100 euro ontvangen. Via de STA STERK trainer kunnen de ouders een aanvraag doen bij de stichting.

Zorgverzekering

Het algemene verhaal is dat ziektekostenverzekeraars nog maar mondjesmaat bezig zijn met zaken te vergoeden die preventie betreffen. Dat doet men alleen op gebied van roken en van overgewicht. Voor de rest nog weinig. Onze training valt onder preventie, namelijk de Sta Sterk Training is goed om te voorkomen dat mensen psychische klachten, zoals depressie, verdriet, machteloosheid, burn out, krijgen.

Dat neemt niet weg dat ouders natuurlijk bij hun verzekering moeten “zeuren” over vergoeding. En soms gebeurt dat met succes. Wat kan helpen, is dat wij per januari 2013 het keurmerk van het NJI ‘goed onderbouwd’ hebben gekregen. Zeg dus altijd dat de Sta Sterk training in de Databank Effectieve Jeugdinterventies staat.

Succes!